Rezervacija potvrđena

Molimo Vas da izvršite plaćanje depozita u roku od 20 min kako bi Vaša rezervacija postala važeća.